Feiten en cijfers

Op deze pagina lees je welk resultaat we verwachten van het aardwarmteproject Wippolderlaan. 

Aardwarmtebron

Diepte boring: 2,3 kilometer

Geothermie

Putten: 2

Diepte

Aardlaag: Onder-Krijt

Tijdsduur

Tijdsduur boorwerkzaamheden: 3 maanden

Opbrengst

Verwachte opbrengst: 26 MWth

Genoeg warmte voor circa 26.000 huishoudens per jaar

Aansluitingen

Aangesloten areaal glastuinbouw: 100 hectare