Aardwarmte

Wat is aardwarmte Wippolderlaan?

Aardwarmte Wippolderlaan heeft als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wateringen te stimuleren en realiseren. Aardwarmte is duurzame warmte, wordt lokaal gewonnen uit de diepe ondergrond en is op veel plekken waaronder Wateringen beschikbaar. De warmte is uitermate geschikt voor het verwarmen van kassen en gebouwen en goed voor het milieu. In 2023 is daarvoor opnieuw de benodigde subsidie duurzame energie toegekend. Momenteel wordt dit aardwarmteproject verder uitgewerkt.

aardwarmte Maasdijk

van aardwarmteput tot warme kas

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
Samenwerking

Voor en met glastuinbouw

Aardwarmte Wippolderlaan is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Wippolderlaan en HVC. De warmtecoöperatie Wippolderlaan bestaat uit meerdere glastuinbouwondernemers met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen. De Warmtecoöperatie wil aangesloten leden gaan voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs. Samen kiezen de aangesloten glastuinbouwondernemers er voor de ontwikkeling en verduurzaming in het gebied vorm te geven. HVC ondersteunt de warmtecoöperatie onder andere bij financiering, techniek en ontwerp van het warmtenet. Aardwarmte Wippolderlaan is voortgekomen uit Energie Transitie Partners. 

Partner

een schone wereld. we doen het samen