6 oktober 2021

Aardwarmte Wippolderlaan stap dichterbij: eerste drie warmteleveringscontracten getekend

De bestuursleden van Warmtecoöperatie Wippolderlaan hebben als eerste het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Wippolderlaan getekend. Zij zetten hiermee een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Wippolderlaan. Door het ondertekenen van de overeenkomst verbinden de telers zich aan dit duurzame aardwarmteproject.

Op de afbeelding: Tarek Hopman (ETP), Ewald de Koning (Ter Laak Orchids), Bart de Bakker (Bakker Tomaten), Ted van Luijk (Aubergine kwekerij van Luijk) en Stijn Wolterink (ETP).

Glastuinbouwondernemers aan zet

Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen aan zet om te kijken of aardwarmte bij hun bedrijf past. Alleen als zij ook op korte termijn de overeenkomst tot de levering van aardwarmte ondertekenen, kan het aardwarmteproject binnen de deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) gerealiseerd worden. Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Wippolderlaan zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte. Hiermee dragen zij ook bij aan een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Aardwarmte en gasprijzen

“Het beoogde aardwarmteproject wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd. De huidige gasprijzen zijn daardoor minder van invloed op de doorrekeningen die worden gemaakt per aansluiting. Vragen over de inpassing van aardwarmte in de teelt en een aansluiting in relatie tot de gasprijzen spreken we samen met de telers door in een digitale bijeenkomst”, aldus Tarek Hopman (projectleider aardwarmte ETP).

Locatie in Wateringen

De beoogde locatie voor het aardwarmteproject Wippolderlaan is een perceel aan de kruising van de Middenzwet en Van Luyklaan in Wateringen. Begin 2020 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend. Momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt. In het najaar worden omwonenden in het gebied tijdens een inloopbijeenkomst nader geïnformeerd over het project.

Krachten gebundeld

Aardwarmte Wippolderlaan is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en Energie Transitie Partners. Zij hebben als doel het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht.

Video met kweker

Bart de Bakker (de Bakker Westland) geeft uitleg over aardwarmteproject Wippolderlaan.