21 maart 2023

“Hopen dat er snel duidelijkheid komt over het warmtetraject”

Warmtecoöperatie Wippolderlaan is blij met de toekenning van de nieuwe subsidie duurzame energie (SDE++) voor de realisatie van het nieuwe aardwarmteproject Wippolderlaan. “We hopen dat de ontwikkelingen voorspoedig verlopen en dat er dit jaar concrete stappen gezet worden”, zegt Ewald de Koning, voorzitter van de warmtecoöperatie. “Het is een spannende tijd, want we zijn bezig met de  onderhandeling over de nieuwe leveringsovereenkomsten voor de kwekers die mee willen doen aan het aardwarmteproject. Als deze gunstig uitpakken voor de leden dan zullen wij uitleg geven en ondernemers informeren en vervolgens stimuleren we ook dat kwekers mee gaan doen.”

Ewald de Koning

duurzame warmte

Ewald de Koning erkent het belang van meer duurzame warmte voor de glastuinbouw. “Er is sinds de energiecrisis duidelijk een verandering gaande als het gaat om het gebruik van fossiele energiebronnen. Ondernemers kiezen voor duurzaam, ook al ben je dan iets meer geld kwijt op de korte termijn. We zijn gebaat bij een stabiele en toekomstbestendige energievoorziening die continuïteit en zekerheid geeft.”

vertrouwen

“We gaan als bedrijf zelf ook meer tijd en energie steken in duurzaamheid en hebben heldere doelen gesteld voor 2030. Mede daarom is Ewald sinds 1 januari is Ewald de Koning Manager Innovatie en Duurzaamheid bij Ter Laak. Met betrekking tot het project Wippolderlaan hoop ik dat we grote stappen kunnen maken. Een voordeel is dat er al aardwarmteboringen zijn geweest en men daar veel van geleerd heeft, dus ik heb er alle vertrouwen in.”  

gezamenlijk duurzaamheidsdoel

Volgens Ewald de Koning is het positief dat het warmtenetwerk - naast de glastuinbouw – ook een grotere rol toebedeeld krijgt bij het gasloos maken van woningen. “Je hebt dan als ondernemers en bewoners een gezamenlijk duurzaamheidsdoel en dat zal zeker z’n positieve uitwerking hebben. Zeker omdat het Warmtenetwerk Westland steeds verder wordt uitgebreid en er steeds meer mogelijk is. Het is eigenlijk een rijdende trein waarbij je er niet aan ontkomt om er op te springen en mee te doen.”