2 juni 2022

Inloopavond in junglesfeer

Een tropisch oerwoud bij kwekerij Ansu Vanda vormde het decor van de inloopavond voor het project Wippolderlaan op 1 juni jl. De bezoekers, veelal met bedrijf of woonhuis aan de Middenzwet, kregen informatie van vertegenwoordigers van ETP/HVC en warmtecoöperatie Wippolderlaan. Hierbij kwamen de planning, vergunningen, de voorlopige indeling van de locatie en aansluiting op het Warmte netwerk Westland uitgebreid aan bod.

inloopavond bij Ansu

Tekening contracten

Aanleiding is de aankomende publicatie van de omgevingsvergunning, naar verwachting in juni aanstaande. Met een omgevingsvergunning is de aanleg van het project nog niet rond, benadrukte projectleider Tarek Hopman van ETP. Als de telers de contracten voor de warmteafname hebben getekend, komt de aanleg weer een stap dichterbij. Dit wordt aankomende zomer duidelijk.

verduurzamen kassen

De gesprekken op deze avond gingen niet alleen over het project, maar ook over de energiemarkt, en de mogelijkheid om op termijn ook nieuwbouwwijken aan te sluiten op aardwarmte. De bezoekers toonden zich verder positief over de mogelijkheid om op termijn warmte uit te wisselen met andere locaties in het Westland, want dat draagt bij aan een grote verduurzaming van het kassengebied en optimaal benutten van de beschikbare aardwarmte.