21 maart 2023

“Meehelpen om de verduurzaming in onze omgeving vorm te geven”

Warmtecoöperatie Wippolderlaan ziet concrete boring dichterbij komen.

De subsidie duurzame energie (SDE++) voor het project Wippolderlaan in Wateringen is toegekend. Daarmee kunnen we verder met de ontwikkeling van Aardwarmte Wippolderlaan. Ondertussen krijgt Warmte netwerk Westland daadwerkelijk gestalte. Naast de telers uit de omgeving van Wippolderlaan kunnen nu ook telers uit Zijtwende en Molenlaan aansluiten op de aardwarmtebron.

Arjan van der Lelij

Nieuwe bestuursleden

Arjan van der Lelij is samen met Ron Moor van Sion Young Plants een van de nieuw bestuursleden van de coöperatie. “Ik vind het belangrijk om mee te helpen vorm te geven aan de verduurzaming van ons eigen bedrijf en in de gehele sector. Aardwarmte is een belangrijke mogelijkheid om iedereen te voorzien van duurzame energie.”  

Aardwarmte Wippolderlaan is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en HVC. Het doel is het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht. Het beoogde aardwarmteproject wordt naar verwachting in 2025 gerealiseerd. “Je inzetten voor duurzame energie kun je beter samen doen dan als ieder bedrijf apart. Met aardwarmte als duurzame bron van warmte draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot”, aldus Arjan van de Lelij, die samen met zijn broer een paprikakwekerij runt op 7,3 hectare. 
 

van het fossiele af

“Nu werken we – net als de meeste andere telers – met Warmte Kracht Koppeling (WKK), maar we moeten wel van het fossiele af. Aardwarmte is een mooi alternatief.” Het bestuur van de coöperatie voert nu gesprekken over nieuwe leveringsovereenkomsten. “We hebben te maken met andere condities. Daar moeten we goed naar kijken”, zegt Arjan van der Lelij. 

potentie groot

Arjan van der Lelij heeft hoge verwachtingen van het Warmte Netwerk Westland. “Het zou mooi zijn dat zowel de telers als ook woningen via het netwerk op aardwarmte worden aangesloten via een aaneengesloten ringleiding in het Westland. Dat we hier geen energie verspillen en op een duurzame manier met energie omgaan. En daar ook breed draagvlak voor krijgen. Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk uitpakt. De potentie is volgens mij in ieder geval groot.”