13 september 2022

Nieuwe aanvraag subsidie duurzame energie

De ontwikkeling van het aardwarmteproject Wippolderlaan vergt meer tijd. Daarom heeft ontwikkelaar ETP deze week in overleg met het bestuur van de warmtecoöperatie Wippolderlaan een nieuwe subsidie duurzame energie aangevraagd. Dit is nodig omdat de termijn voor de huidige subsidie duurzame energie (SDE+) afloopt. Met een nieuwe subsidiebeschikking is er meer tijd om warmte-contracten met telers af te sluiten en het warmtenet aan te leggen.

Aardwarmtegebouw komt noorden van de Van Luyklaan en Middenzwet. Voor het gebouw komt een puttenfundatie, mijnbouwvloer, betonplaten, een tijdelijke kantoorruimte en groenvoorziening

Toekomstige aansluiting woningen mogelijk

In 2020 heeft de rijksoverheid subsidie toegekend aan het aardwarmteproject Wippolderlaan. Met de huidige voortgang wordt de geldende termijn waarbinnen het project moet zijn gerealiseerd niet gehaald. Deze voorwaarde is vermeld in de subsidiebeschikking. In overleg met het bestuur van de warmtecoöperatie Wippolderlaan is daarom op 12 september jongstleden een nieuwe subsidie duurzame energie aangevraagd. In deze aanvraag heeft het aansluiten van woningen – de gebouwde omgeving – een nadrukkelijkere plaats gekregen. Mede dankzij de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland kunnen deze aansluitingen met de gebouwde omgeving worden gerealiseerd. De voorwaarden en vergoedingen van de aangevraagde subsidie zijn anders, maar niet ongunstiger. 

Aangepaste planning

De nieuwe aanvraag betekent uitstel van de aanleg van de aardwarmte-installatie en het warmtenet. De toekenning van de subsidie duurt naar verwachting een half jaar. Intussen gaat de inzet om warmte-contracten af te sluiten met telers onverminderd door. ETP en het bestuur van de warmtecoöperatie blijven met de omwonenden en ondernemers in contact over de voortgang van het project.

tomaat
locatie

Beoogde locatie

In de nieuwe subsidieaanvraag is de beoogde locatie – een perceel aan de kruising van de Middenzwet en de Van Luyklaan  in Wateringen – ongewijzigd.