15 november 2021

Omwonendenavond Wippolderlaan van dinsdag 16 november geannuleerd

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de geplande informatieavond voor 16 november aanstaande te annuleren. Omwonenden van het aardwarmteproject Wippolderlaan hebben onlangs een uitnodiging voor een bewonersavond op dinsdagavond 16 november ontvangen, welke nu komt te vervallen.

""

Inloopavond verplaatst

De inloopavond zal naar verwachting in het nieuwe jaar worden ingepland. De avond voor het bredere publiek gaf een grotere groep omwonenden de gelegenheid om kennis te maken, vragen door te spreken over aardwarmte en de ontwikkeling van het aardwarmteproject met als beoogde aardwarmtelocatie een perceel aan de kruising Middenzwet en van Luyklaan in Wateringen. Meer informatie kunt u lezen in deze informatiebrief. Deze informatiebrief met alle uitgangspunten is eerder gedeeld tijdens de omwonendenavond op 29 juni jongstleden voor de direct omwonenden.

Laatste stand van zaken

  • Het contracteren met de telers is gestart. Vooralsnog sluiten we glastuinbouwbedrijven aan en onderzoeken we de mogelijkheden nieuwbouwprojecten aan te sluiten. Het is nog niet haalbaar individuele woningen direct aan te sluiten op de aardwarmtebron.

  • De eerste werkzaamheden op de locatie worden op z’n vroegst in 2023 verwacht. Het is nog niet zeker dat er daadwerkelijk een aardwarmteproject gerealiseerd gaat worden op het perceel aan de kruising Middenzwet en van Luyklaan in Wateringen.

  • Om de benodigde werkzaamheden voor het aardwarmteproject op deze locatie uit te kunnen voeren is een Omgevingsvergunning (WABO) aangevraagd. Naar verwachting wordt deze in het tweede kwartaal van 2022 gepubliceerd.
     

Warmtecoöperatie Wippolderlaan

Warmtecoöperatie Wippolderlaan bestaat uit meerdere glastuinbouwondernemers met een gezamenlijke oppervlakte van 100 hectare glas in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen. Samen met Energie Transitie Partners werkt de warmtecoöperatie aan de verduurzaming van de glastuinbouw.